Seguir
J. Zarnowiec
J. Zarnowiec
University of Bielsko-Biala, Institute of Environmental Protection and Engineering, ul. Willowa 2
Dirección de correo verificada de ath.bielsko.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Census catalogue of Polish mosses
R Ochyra, J Żarnowiec, H Bednarek-Ochyra
(No Title), 2003
6302003
A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts
N Hodgetts, M Cálix, E Englefield, N Fettes, MG Criado, L Patin, A Nieto, ...
International Union for Conservation of Nature, 2023
1532023
Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland
J Żarnowiec, A Stebel, R Ochyra
Bryological studies in the Western Carpathians. Eds A. Stebel, R. Ochyra …, 2004
1422004
New national and regional bryophyte records, 17
TL Blockeel, H Bednarek-Ochyra, R Ochyra, R Garilleti, J Glime, F Lara, ...
Journal of Bryology 29 (4), 277-283, 2007
672007
Żarnowiec j.(1996): Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena
S Cieśliński, K Czyżewska, KH Faliński jB, W Mułenko
meval (virgin) forest. Relict phenomena. In: Cryptogamous plants in the …, 0
63*
Census Catalogue of Polish Mosses. Biodiversity of Poland, Vol. 3
R Ochyra, J Żarnowiec, H Bednarek-Ochyra
Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, kraków, 2003
57*2003
New national and regional bryophyte records, 46
LT Ellis, AK Asthana, P Srivastava, I Omar, KK Rawat, V Sahu, MJ Cano, ...
Journal of Bryology 38 (1), 47-63, 2016
502016
A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space
A Jeliazkov, D Mijatovic, S Chantepie, N Andrew, R Arlettaz, L Barbaro, ...
Scientific data 7 (1), 6, 2020
462020
Epixylites, lignicolous fungi and their links with different kinds of wood
A Chlebicki, J Żarnowiec, S Cieśliński, H Klama, A Bujakiewicz, T Załuski
Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park …, 1996
441996
Zarys wiedzy o roślinach leczniczych: człowiek, przyroda, rośliny, przegląd systematyczny grup roślinnych, właściwości i wykorzystanie roślin użytkowych, zasoby naturalne …
K Jędrzejko, H Klama, J Żarnowiec
Śląska Akademia Medyczna, 1998
341998
Interactions between plant traits and environmental factors within and among montane forest belts: A study of vascular species colonising decaying logs
D Chmura, J Żarnowiec, M Staniaszek-Kik
Forest Ecology and Management 379, 216-225, 2016
312016
Do Antarctic populations represent local or widespread phylogenetic and ecological lineages? Complicated fate of bipolar moss concepts with Drepanocladus longifolius as a case …
M Saługa, R Ochyra, J Żarnowiec, M Ronikier
Organisms Diversity & Evolution 18, 263-278, 2018
262018
Bryopsida
J Żarnowiec
Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park …, 1995
251995
A Taxonomic Monograph of the Drepanocladus aduncus Group (Bryopsida: Amblystegiaceae). xii+ 248 pp.
J Żarnowiec
24*2001
The bryoflora of urban areas-a floristic ecological case study of Oswiecim town (S Poland)
J Zarnowiec
order, 1996
201996
The vascular plant colonization on decaying Picea abies logs in Karkonosze mountain forest belts: the effects of forest community type, cryptogam cover, log …
M Staniaszek-Kik, J Żarnowiec, D Chmura
European Journal of Forest Research 135, 1145-1157, 2016
192016
Mszaki naziemne w strukturze zbiorowisk roĹ› linnych rezerwatĂłw przyrody makroregionu poĹ ‚udniowego Polski
H Klama, Ĺ Jan, K JÄ
191999
What factors influence colonization of lichens, liverworts, mosses and vascular plants on snags?
M Staniaszek-Kik, D Chmura, J Żarnowiec
Biologia 74, 375-384, 2019
182019
Mchy polskich Bieszczadów Zachodnich i Bieszczadzkiego Parku Narodowego: stan poznania, ekologia, zagrożenia
J Żarnowiec, A Stebel
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2014
182014
Relikty lasu puszczańskiego
S Cieśliński, K Czyżewska, JB Faliński, H Klama, W Mułenko, J Żarnowiec
Zjawiska reliktowe (wyniki badań w Projekcie CRYPTO na stałej powierzchni …, 1996
181996
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20